Gnicie strzałki

Przyczyny - bakterie rozwijające się w głębokim rowku strzałki.
Objawy - szaroczarna maź o zapachu zgnilizny w rowku strzałki.
Zapobieganie:
- utrzymywanie konia na suchej ściółce
- codzienne czyszczenie kopyt
- odpowiednia dieta
- właściwa korekcja kopyta

Nagwożdżenie

Przyczyny - przebicie podeszwy kopyta gwoździem, szkłem czy innym ostrym przedmiotem
Objawy - kulawizna, ból, krwawienia.
Zapobieganie:
- starać się jeździć tylko po znanym i dobrze przygotowanym podłożu
- butelki po szklanych napojach wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych na to pojemników
  (nigdy na ziemię!)
- po pracach remontowych w stajni dokładnie sprawdzić, czy nie pozostawiono przedmiotów
  potencjalnie niebezpiecznych odpadów (gwoździe, druty, itp.) 

Podbicie

Przyczyny - praca konia na twardym, kamienistym podłożu, nieusunięty kamień zakleszczony pomiędzy podkową a kopytem.
Objawy - kulawizna, zwiększona ciepłota kopyta, wrażliwość na dotyk.
Zapobieganie:
- unikać pracy koni na twardym, kamienistym podłożu
- podczas pielęgnacji kopyt usuwać ewentualne zakleszczone kamienie
- kontrolować prawidłowość kucia
Ochwat

Przyczyny:
- podanie zbyt dużej ilości paszy treściwej
- za duża ilość węglowodanów, czyli cukrów zawartych głównie w bujnej trawie pastwiskowej.
- zbyt intensywny ruch po twardym podłożu
- nieprawidłowe okucie
- zatrucia różnego rodzaju
- alergie

Objawy - gorące i wrażliwe na dotyk kopyta, charakterystyczna postawa z wysunięciem nóg przednich do przodu, wysoka temperatura
  Uwaga!
Zbyt późne lub niewłaściwe leczenie prowadzi do poważnych zmian w puszce kopytowej!
Zapobieganie:
- unikać czynników powodujących stan zapalny w kopycie
- dostosować ilość pokarmu do rasy i sposobu użytkowania
- stosować profilaktykę przewodu pokarmowego
- stosować właściwą korekcję i kucie kopyt


Zagwożdżenie

Przyczyny - zbyt głębokie wbicie podkowiaka.
Objawy - ból w okolicy źle wbitego podkowiaka, kulawizna.
Zapobieganie:
 - kucie konia przez wykwalifikowanego podkuwacza
Zapalenie trzeszczki kopytowej

Przyczyny - przeciążenie kończyn przednich w okolicy palca.
Objawy - skracanie kroku, sztywny krok, niechęć do skoków.
Zapobieganie:
- unikanie przeciążeń nóg młodych koni
- wczesne wykrycie schorzenia zwiększa szanse leczenia
Zatraty

Przyczyny - urazy mechaniczne.
Objawy - otwarte rany koronki lub piętek kopytowych spowodowane nastąpieniem nogi na nogę lub przez innego konia.
Zapobieganie:
- wykręcanie haceli po zakończonej pracy
- utrzymywanie odpowiedniej odległości od innych koni w czasie jazdy
- chronić koronki i piętki używając kaloszy
- przed transportem koni wykręcić haceleStrona główna
Copyright: Podkuwacze.com.pl