Skrócony opis rozczyszczania i kucia konia - część 1


  Rozkuwanie

Narzędzia potrzebne do tych czynności: a - rozkuwacz-rozczyszczacz, b - młotek kowalski, c - obcęgi do zrywania podków.


1 >  2  >  3  >  4  >  5  >  6  >  7  >  8